Những tác phẩm điêu khắc từ vỏ trứng khiến bạn ngỡ ngàng!


  Với nhiều người khi lần đầu tiên nhìn thấy những tác phẩm này họ sẽ đưa ra ngay một kết luận là: "Cái gì đây? Nhựa à! Trông đẹp nhỉ!"
  Ối trời là trời!!!
  Một số khác thì bình tĩnh hơn: "Woww!!! Đẹp thế làm từ cái gì đấy? Cho sờ phát xem nào!" Và kết quả là vỡ luôn@@@
  Họ quá bình tĩnh rồi đấy!xem chi tiết tại website: tools.vn

Instagram